پزشکان متخصص

دکتر محمد رضا  کمالی اردکانی

گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی


متخصص جراحی شکستگی فک و صورت

دکتر مهدی  قائدی

گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی


جراحی زیبایی بینی و صورت، شکستگی های فک و صورت

دکتر جواد  شکیباپور

گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی


جراح فک، صورت و پلاستیک کلینیک شنوایی سنجی

دکتر اردلان  دهقانی

گوش، حلق و بینی
فوق تخصص جراحی بینی و سینوس


فوق تخصص و جراح گوش، حلق، بینی، سر و گردن (حنجره)

دکتر جواد  یاراحمدی

گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی


جراحی پلاستیک بینی و صورت اندسکوپی سینوس