پزشکان متخصص

دکتر بهرام  شهریاری

کلیه و مجاری ادراری
فوق تخصص نفرولوژی و فشار خون


فوق تخصص کلیه، فشار خون، پیوند

دکتر میترا  بصیرت نیا

کلیه و مجاری ادراری
فوق تخصص کلیه کودکان


فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی)

دکتر فیروزه  افسر

کلیه و مجاری ادراری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری


سنگ شکن کلیه و مثانه، جراحی بسته پروستات ناباروری و عقیمی مردان

دکتر سید رضا  نیرومند

کلیه و مجاری ادراری
فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاراسکوپی


خارج کردن سنگ های ادراری از طریق پوست (PCNL)

دکتر ابوطالب  ابراهیم پور

کلیه و مجاری ادراری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری


دکتر هادی  رضایی

کلیه و مجاری ادراری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری


درمان و جراحی سنگ های سیستم اداراری درمان بی اختیاری ادرار

دکتر عباس  سپهری نیا

کلیه و مجاری ادراری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری


بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری ناباروری مردان، سنگ شکنی کلیه با لیزر جراحی های بسته و لیزری پروستات

دکتر عبدالعظیم  خورشیدی

کلیه و مجاری ادراری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری


مجهز به سنگ شکن درون و برون اندامی

دکتر فرهاد  زرقان

کلیه و مجاری ادراری
فوق تخصص سرطان های دستگاه ادراری تناسلی


جراحی تومورها و بدخیمی های ارولوژیک درمان آندوسکوپیک سنگ های کلیه، حالب و مثانه