پزشکان متخصص

دکتر ذاکر  محمدی

چشم
متخصص چشم


آب مروارید، انحراف چشم، اعمال جراحی لیزیک و PRK

دکتر آرمان  مولازاده

چشم
فوق تخصص شبکیه


فوق تخصص جراحی چشم، شبکیه و لیزرهای چشمی

دکتر رامین  شیروانی سامانی

چشم
متخصص چشم


جراحی آب مروارید، لنز تماسی، رفع عیوب انکساری

دکتر ثریا  صاکی

چشم
فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان


فلوشیپ اطفال و استرابیسم

دکتر حمیدرضا  انوری

چشم
فوق تخصص قرنیه


انواع اعمال جراحی پیوند، قوز قرنیه، آب مروارید

دکتر فرخ  دبیری

چشم
فوق تخصص قرنیه


پیوند قرنیه، لیزیک، فیکو

دکتر لیلا  حسینی الهاشمی

چشم
فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان


تنبلی چشم، انحراف، پلاستیک، پلک و مجرای اشکی

دکتر سعدالله  پویان

چشم
فوق تخصص قرنیه


آب مروارید، لیزر، لیزیک، آب سیاه

دکتر رضا  عبودی

چشم
فوق تخصص قرنیه


فیکو، لیزیک، لازک

دکتر سحاب الدین  شهرزاد

چشم
فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف


جراحی اندوسکوپیک مجاری اشکی جراحی تومورها و بیماری های حدقه چشم

دکتر محمد رضا  فلاحی

چشم
فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف


جراحی افتادگی پلک، جراحی انحراف چشم

دکتر محسن  افروزی فر

چشم
فوق تخصص آب سیاه (گلوکم)


جراحی های آب مروارید، آب سیاه و لیزیک

دکتر مرتضی  مهدی زاده

چشم
فوق تخصص شبکیه


دکتر وحید  قاسمی فر

چشم
فوق تخصص شبکیه


دکتر جعفر  خوشقدم

چشم
فوق تخصص قرنیه


لیزیک، آب مروارید، فیکو اعمال جراحی آب سیاه، مجاری اشکی، انحراف چشم

دکتر آرش  عبودی

چشم
فوق تخصص شبکیه


جراحی PRK و لیزیک جراحی ویترکتومی، دیابت و لیزر درمانی

دکتر سید علیرضا  اصلانی

چشم
متخصص چشم


بورد تخصصی چشم پزشکی

دکتر علیرضا  آستانه

چشم
فوق تخصص قرنیه


فیکو، لیزیک PRK، پیوند قرنیه