پزشکان متخصص

دکتر بیژن  زمانی زاده

مغز و اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر محمدصادق  مسعودی

مغز و اعصاب
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان


اندوسکوپی مغز و نخاع، جراحی های جمجمه و نخاع کودکان

دکتر عبدالکریم  رحمانیان

مغز و اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب


جراحی انواع اختلالات و بیماری های مغزی و آسیب های نخاع و ستون فقرات

دکتر هادی  نیک نام

مغز و اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب


جراحی انواع اختلالات و بیماری های مغزی و آسیب های نخاع و ستون فقرات

دکتر زهرا  نیکنام

مغز و اعصاب
فوق تخصص ام اس


فوق تخصص ام اس از بازل سوئیس

دکتر محمد رضا  شریفی راد

مغز و اعصاب
فوق تخصص جراحی ستون فقرات و دیسک


اعمال جراحی پیشرفته ستون فقرات به صورت باز و بسته

دکتر مجید  پناهنده

مغز و اعصاب
متخصص داخلی مغز و اعصاب


نوار عصب و عضله، نوار مغز، نوار عصب بینایی، سونوگرافی عروق مغز

دکتر احمد  سلطانی

مغز و اعصاب
فوق تخصص استریوتاکسی و فانکشنال


دوره تکمیلی جراحی قاعده جمجمه از آلمان

دکتر محمد باقر  رنجبر

مغز و اعصاب
متخصص داخلی مغز و اعصاب


نوار مغز، نوار عصب، نوار عضله

دکتر علی  نعمتی

مغز و اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب


جراحی بسته دیسک کمر، دیسکوژل

دکتر علی  رزم کن

مغز و اعصاب
فوق تخصص استریوتاکسی و فانکشنال


جراحی درد، صرع و پارکینسون