پزشکان متخصص

دکتر مریم  بهتری نژاد

دندانپزشکی
فوق تخصص زیبایی و ترمیمی


دارای مدرک دوره تخصصی دندانپزشکی اطفال، انجام کلیه امور مربوط به زیبایی و طراحی لبخند

دکتر صمد  دهقانی

دندانپزشکی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و ایمپلنت


پروتزهای دندانی و عصب کشی

دکتر علی  امامی

دندانپزشکی
دندان پزشک عمومی


ایمپلنتولوژیست، کاشت دندان و جراحی های تکمیلی

دکتر علی محمد  صالحی

دندانپزشکی
دندان پزشک عمومی


دکتر محمد مهدی  ضمیری

دندانپزشکی
متخصص پروتز های ثابت و متحرک


متخصص پروتزهای دندانی

دکتر زهره  رنجبرزاده

دندانپزشکی
دندان پزشک عمومی


درمان ریشه، ترمیمی زیبایی