پزشکان متخصص

دکتر عنایت اله  بهادری

خون و سرطان
متخصص داخلی، فوق تخصص بیماری های خون (هماتولوژی)


فوق تخصص بیماری های خون از دانشگاه وین استیت آمریکا