پزشکان متخصص

دکتر محمد هادی  فرجی

توانبخشی
متخصص طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز


نوار عصب و عظله، کایروپراکتیک، لیزر درمان غیر جراحی دیسک و ستون فقرات