پزشکان متخصص

دکتر هومن  عباسی

ارتوپدی
فوق تخصص جراحی مفصل زانو، ران و لگن


فوق تخصص جراحی زانو ولگن از آلمان

دکتر علیرضا  خیر

ارتوپدی
فوق تخصص جراحی مفصل زانو، ران و لگن


تعویض مفصل زانو و لگن، آرتروسکوپی رباط صلیبی و مینیسک

دکتر میترا  عطاران

ارتوپدی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


تعویض مفصل زانو و لگن، آرتروسکوپی اعمل جراحی دست (میکروسرجری)

دکتر ایمان  شهریاری

ارتوپدی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


جراحی لگن و زانو

دکتر علیرضا  توکلی

ارتوپدی
فوق تخصص جراحی مفصل زانو، ران و لگن


تعویض مفصل زانو و لگن جراحی پارگی رباط و مینیسک

دکتر سید منیرالدین  دبیری

ارتوپدی
فوق تخصص جراحی مفصل زانو، ران و لگن


فوق تخصص تروما

دکتر محمد سعید  مهاجری

ارتوپدی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


آرتروسکوپی و جراحی زانو تعویض مفصل زانو و هیپ