ثبت نام پزشکان

ثبت نام پزشک
نام *
نام خانوادگی *
کد نظام پزشکی *
تخصص *
فوق تخصص: درصورت عدم انتخاب فقط تخصص ثبت میگردد
توضیحات تکمیلی و فوق تخصص های پزشک:
بیمارستان های طرف قرارداد پزشک:
بیمه های طرف قرار داد :                                                                                                                                           
استان *
                          شهر *
نام خیابان : *
آدرس کامل مطب *
موبایل (صرفا جهت اطلاع مدیر سایت)*
تلفن مطب *
ایمیل (نام کاربری ) *
رمز عبور *
نحوه آشنایی با ایران نبض : * موبایل منشی مطب (صرفا جهت اطلاع از نوبت هایی که اخذ میشوند )*
قوانین سایت را خوانده ام و قبول دارم *

لطفا موارد ستاره دار را پر کنید