بیمارستان ها

2017/09/07

بیمارستان مادر و کودک غدیر

بیمارستان مادر وکودک غدیر در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی (۲۰۰۵ میلادی ،۱۴۲۹ هجری قمری) با یکصد تخت بستری(تعداد تخت فعال ۸۵تخت بستری می باشد ) در […]
2017/09/07

بیمارستان بعثت

این بیمارستان شامل بخش های رادیولوژی، سونوگرافی، سنگ شکن، موتور خانه، لاندری، CSR ، اتفاقات، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، داروخانه، بخش داخلی زنان و مردان، ICU، کاشت مو، […]
2017/09/07

بیمارستان کوثر

یمارستان دنا وابسته به گروه پزشکی دنا در سال ۱۳۷۷ به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران ، به ویژه همشهریان گرامی و نیز جذب […]
2017/09/07

بیمارستان دنا

بیمارستان دنا وابسته به گروه پزشکی دنا در سال ۱۳۷۷ به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران ، به ویژه همشهریان گرامی و نیز جذب […]
2017/09/07

بیمارستان اردی بهشت

بیمارستان اردیبهشت واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است خصوصی و درمانی وابسته با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۴۲ شمسی تاسیس گردید. […]